• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Chrzest

Email Drukuj PDF

 

Udzielanie

Sakrament chrztu świętego udzielany jest zasadniczo w kościele parafialnym. Rodzice dziecka winni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu w celu  załatwienia formalności

Wymagane dokumenty

• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

• w przypadku osób zamiejscowych niezbędne są zaświadczenia z parafii zamieszkania

• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

 

Rodzice chrzestni

Warunki stawiane przez Kościół kandydatom do godności matki chrzestnej/ojca chrzestnego

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba

· głęboko wierząca i praktykująca w każdą niedzielę i święta nakazane

· mająca ukończone minimum 16 lat, będąca po bierzmowaniu

· w przypadku uczniów kandydat winien uczestniczyć w katechezie szkolnej

· mająca uregulowane życie sakramentalne (będąca stanu wolnego lub żyjąca w małżeństwie katolickim)

Rodzicem chrzestnym nie może zostać osoba

· niewierząca

 

· niepraktykująca (nie chodząca do kościoła i nie przystępująca regularnie do sakramentów świętych)

 

· nie mająca uregulowanego życia sakramentalnego (będąca po rozwodzie, żyjąca w drugim związku, bądź żyjąca bez ślubu kościelnego mimo braku przeszkód kanonicznych)