• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rakoszyce

Email Drukuj PDF

Kościół filialny p.w. Św. Jana Nepomucena wybudowany został w II połowie XIX w., w roku 1893 dobudowano wieżę kościoła.

Dzięki mieszkańcom Rakoszyc i Diecezji Wrocławskiej został rozbudowany w 1993 r. Kościół jest w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Orientalny, jednonawowy z pięciobocznym prezbiterium i oskarpowaną diagonalnie wieżą od zachodu, murowany licowany cegłą. Dach na nawie dwuspadowy, na prezbiterium pięciospadowy, na wieży iglica ośmioboczna. Iglica zwieńczona sterczyną z kulą i krzyżem. Na murze wystający nad dach od strony prezbiterium również krzyż. W narożnikach przy wieży ćwierć koliste ryzality. Okna zamknięte półkoliście obramowane ze zwornikami, Gzymsy wieńczące. W zewn ętrzne ściany kościoła wbudowane są trzy płyty grobowe z XVIII wieku. Na zachód od kościoła kaplica, na której ścianach znajdują się: Epitafium Carla Christopha vel Lesta z II poł. XIX w., dwie płyty z całopostaciowymi płaskorzeźbami mężczyzny i kobiety w okresach renesansu.