• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenia duszpasterskie

Email Drukuj PDF

1.    Jutro obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną też uroczystością Trzech Króli. W czasie każdej Mszy Świętej błogosławimy kadzidło i kredę. Składka zbierana w tym dniu w kościele będzie przeznaczona na potrzeby misji.
Zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia i naszych domów, prosząc, by nam błogosławił przez cały nowy rok. Oznaczmy drzwi literami: C+M+B (skrót od łacińskiego zdania Christus mansionem benedicat – niech Chrystus błogosławi to mieszkanie) lub, jak wolą inni: K+M+B – pierwszymi literami imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, i wpiszmy obecny rok – 2014.
2.    W święto Objawienia Pańskiego jest obchodzony na całym świecie Dzień Misyjny Dzieci. Ta okazja ma je zachęcić do niesienia pomocy rówieśnikom przez modlitwę i – w miarę możliwości – również materialnie. Stwórzmy dzieciom okazje, by były misjonarzami dobra i miłości nie tylko gdzieś daleko – a więc z natury symbolicznie, ale też wśród najbliższych – kolegów i rodziny.
3.    W najbliższą niedzielę, 12 stycznia, będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła.
4.    W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.